Data Analytics

Data Analytics ขั้นพื้นฐานเพื่อการค้ายุคใหม่ หลักสูตร โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์


Data Analytics


ในโลกเทคโนโลยีปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ รวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย สิ่งต่างๆ เช่น ลูกค้า ธุรกรรม โซเชียลมีเดีย ตลาด อุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะไม่มีประโยชน์และไร้ความหมาย หากไม่มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ ดังนั้นข้อมูลจึงต้องได้รับการประมวลผลและวิเคราะห์ เราจึงจะสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์และมีความหมาย

ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ดำเนินไปตามภูมิทัศน์ของโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลก็เพิ่มมากขึ้น ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ความสามารถในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านซึ่งสามารถขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจได้

ในบทความนี้ เราจะมาดูความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจยุคใหม่ และ หลักสูตร วิธีที่จะช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายได้


Data Analyticsการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics คือ อะไร?


การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการตรวจสอบชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้ม ซึ่งรวมถึงการใช้วิธีการทางสถิติและการคำนวณเพื่อตีความข้อมูลและระบุรูปแบบ ความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ เป้าหมายสูงสุดของการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจทางธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโตได้เหตุใดการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics จึงมีความสำคัญ


การวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเหตุผลหลายประการ

การตัดสินใจที่ดีขึ้น: การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจสามารถระบุรูปแบบและแนวโน้มที่ช่วยคาดการณ์ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และระบุโอกาสใหม่ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพ: การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้โดยการระบุส่วนที่ขาดประสิทธิภาพและของเสีย ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต สินค้าคงคลัง และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บริษัทต่างๆ สามารถระบุโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานและลดต้นทุนได้

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า บริษัทต่างๆ สามารถพัฒนาแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น ปรับปรุงการบริการลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัทที่สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจระบุแนวโน้มใหม่ คาดการณ์ความต้องการในอนาคต และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่งบริษัทต่างๆ จะนำการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics ไปใช้ได้อย่างไร?


การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอาจดูยุ่งยาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัด แต่มีขั้นตอนบางอย่างที่ธุรกิจสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้น

ระบุเป้าหมายของคุณ: ก่อนที่จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจจำเป็นต้องระบุเป้าหมายและสิ่งที่พวกเขาต้องการบรรลุ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะรวบรวมข้อมูลใดและจะวิเคราะห์อย่างไร

การรวบรวมข้อมูล: ธุรกิจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย รวมถึงธุรกรรมของลูกค้า การวิเคราะห์เว็บไซต์ และกิจกรรมโซเชียลมีเดีย

การวิเคราะห์ข้อมูล: เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว บริษัทต่างๆ จะต้องวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติและการคำนวณเพื่อระบุรูปแบบ แนวโน้ม และข้อมูลเชิงลึก

ดำเนินการเปลี่ยนแปลง: จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล บริษัทต่างๆ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน กลยุทธ์การตลาด หรือผลิตภัณฑ์และบริการของตนการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics

เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยแนวทางและทรัพยากรที่เหมาะสม ธุรกิจใดๆ ก็สามารถนำไปใช้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้

ในโลกเทคโนโลยีปัจจุบัน มีการผลิตข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลากหลายสาขา รวมถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และธุรกิจ อันที่จริงตัวข้อมูลเองก็มีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะไม่มีประโยชน์และไร้ความหมายหากไม่มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ ดังนั้นข้อมูลจึงต้องได้รับการประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และมีความหมายซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ เช่น ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค ตัดสินใจได้ดีขึ้น และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไร สำหรับปัญหาเหล่านี้ Data Analytics เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งช่วยในการประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลนั้นแสดงให้เห็นเป็นภาพ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนี้จึงมุ่งหวังให้ ผู้อบรมมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การแสดงภาพข้อมูลโดยการทำ Data Storytellingใน หลักสูตรนี้ ที่ออกแบบโดยอาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ คุณจะได้เรียนรู้

1. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางการเงิน
2. การวิเคราะห์แบบ What-if
3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
5. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
6. การเลือกสื่อทางการตลาด
7. การทำ Data Storytelling
และหัวข้ออื่นๆ

หลังจากนั้น คุณสามารถนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในอนาคต เช่น วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ธุรกิจ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล ได้

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้หลักสูตร Data Analytics นี้


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญของหลักสูตรนี้ คือ สามารถทำ Data Analytics ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ การแสดงภาพข้อมูลในทางธุรกิจด้วยวิธี Data Storytelling

Data Analytics