การสื่อสารยุคดิจิทัล

กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัลและการปรับตัว ปี 2020 Digital Communication Trends and PR Direction


การสื่อสารยุคดิจิทัล


กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัล ปี 2020 ในยุคของการสื่อสารที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและทำหน้าที่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด สื่อต่างๆ ถูกส่งผ่านจากคนหนึ่งสู่อีกคนโดยใช้เวลาไม่ถึงนาที จึงทำให้ในปีที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า Digital
ภายใต้การบริหารงานในยุคดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นฐานในการปรับการบริหารจัดการ รวมถึงเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม สู่การสื่อสารและทำประชาสัมพันธ์แบบใหม่ในยุคดิจิทัล สิ่งเหล่านี้ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่อาจเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอยู่บ้าง


การสื่อสาร การโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสำคัญในการวางแผนด้านการตลาด


การสื่อสาร (Communication) คือ ความพยายามของการทำให้ทุกคนได้รับรู้ไปในทางเดียวกัน เป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งนี้จะส่งผลไม่ทำให้เกิดปัญหาภายหลัง ซึ่งทั้งนี้ การวางแผนการสื่อสาร จะสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรและสังคมได้
การโฆษณา คือ เรื่องธุรกิจการขายเพื่อหวังให้เกิดผลกำไรมากที่สุด (Highest ROI) เช่น โฆษณากระตุ้นยอดขาย จำเป็นจะต้องมีการใช้งบประมาณในการวางแผนและจัดทำโฆษณา
ส่วน การประชาสัมพันธ์ คือ การติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และ ความคิดเห็น สื่อสารจูงใจให้ได้รับการสนับสนุน เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้า (Brand Awareness) เพื่อลดภาพลักษณ์ของธุรกิจที่เน้น การขาย เกินไปยุคดิจิทัล ปี 2020 การสื่อสารและทิศทางของการประชาสัมพันธ์ ควรเป็นอย่างไร1. เลือกเครื่องมือสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จากพฤติกรรมการสื่อสาร คนไทยมีเสพสื่ออินเทอร์เน็ตสูงถึงมากเกือบ 12 ต่อวัน ซึ่งการใช้งานแต่ละช่องทางก็จะมีปริมาณแตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะการใชงานในแต่ละช่องทางให้ดี

2. วางกลยุทธ์การสื่อสาร สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ผู้บริหารต้องกำหนดนโยบายของการสื่อสารในองค์กร เพราะมันจะส่งผลถึงการตัดสินใจทางธุรกิจ ทิศทางการตลาด หรือ การจัดการภาพลักษณ์ขององค์กร ให้ไปในทิศทางที่กำหนดได้อย่างไร้ความขัดแย้ง

3. ดำเนินกลยุทธ์เพื่อสื่อสารให้ตรงเป้า เมื่อมีการกำหนดเป้าหมายชัดเจน ก็ต้องมีการระบุการดำเนินการในทางปฎิบัติ ว่าจะสามารถเข้าถึงการรับรู้ของเป้าหมายของเราได้อย่างไร การสื่อสารส่งผลได้ทั้งทางบวกและลบต่อธุรกิจ แผนการสื่อสารจำกำหนดการดำเนินการทางยุทธศาสตร์ พลังของการสื่อสาร สามารถเป็นตัวชี้วัด ชัยชนะขององค์กร ได้เลยทีเดียว

4. สื่อ สัมพันธ์ สื่อในยุคดิจิทัลแตกต่างจากสื่อในอดีตอย่างสิ้นเชิง คนส่วนมากนิยมสื่อออนไลน์ แต่สื่อออฟไลน์ก็มีความสำคัญและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ จะต้องรู้จัก รูปแบบ และ ขอบเขตการใช้งาน รวมทั้ง รู้จัก บุคคลที่เป็นสื่อ และ สื่อมวลชน อย่างใกล้ชิด และยังเป็นจะต้องรู้วิธีการทำงานของสื่อ การคัดเลือกข่าว รูปแบบการนำเสนอข่าว เช่น ข่าวออนไลน์ ข่าวโทรทัศน์ หรือ ข่าวหนังสือพิมพ์/นิตยสารจากความสำคัญอย่างยิ่งข้างต้น ในปี 2020 สุดยอดสัมมนา รับต้นปี
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จึงขอเชิญผู้สนใจ สัมมนาพิเศษ "Digital Trends 2020 : กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัลและการปรับตัว ปี 2020" รับปี 2020 โดยการบรรยาย ของ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การตลาดดิจิทัล และ อีคอมเมิร์ซ ( >> ประวัติ วิทยากร << )

ใน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ. ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สัมมนานี้เหมาะกับ พนักงาน ผู้บริหาร องค์กร/บริษัท ผู้บริหารทุกระดับจากบริษัทคู่ค้าของ CP ALL และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
การสื่อสารยุคดิจิทัล

ต้องการทราบทิศทางแนวโน้ม กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัลและการปรับตัวปี2020 เพื่อนําความร้ทูี่ได้ไปประยุกต์ ใช้วางแผนกับการทํางานให้บรรลุผลประสบความสําเร็จตามเป้าหมายคุณจะได้เรียนรู้ พร้อมเทคนิคในทางปฏิบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น

1. การอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติ ด้วย การสื่อสาร A Brief History of Human Communication

2. พฤติกรรมใหม่และวัยที่แตกต่างในยุคดิจิทัล Generation & Behaviors in Digital Era

3. ทิศทางและแนวโน้มการสื่อสารยุคดิจิทัล Comunication Trends 2020

4. กลยุทธ์และการปรับตัวเพื่อการสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication


*** หมายเหตุ สัมมนานี้มีค่าใช้จ่ายเพื่อ เป็นส่วนช่วยด้านการศึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
และ ยัง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% เนื่องจากเป็น สถาบันการศึกษา (เลขที่หนังสือ กค 0706/4501 - กค 0811/6268 )

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่
คุณกิตต์นรี กิจวานิชขจร (ต้า)
โทรศัพท์ 02-0712970
02-0712974
02-0712975
E-mail : wannathipchu@cpall.co.th
kitnareekit@cpall.co.th
LINE : @pdppim
www.pdppim.com


วิธีการการชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

สาขา : CP TOWER (ถนนสีลม)

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี : 168-215-214-8

ชื่อบัญชี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียดค่าใช้จ่าย : นิติบุคคล / บุคคลทั่วไปค่าอบรม : 2,800 บาท

VAT 7% : 196 บาท

รวมยอดชำระ/ท่าน : 2,996 บาท

*** หมายเหตุ สัมมนานี้มีค่าใช้จ่ายเพื่อ เป็นส่วนช่วยด้านการศึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
และ ยัง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% เนื่องจากเป็น สถาบันการศึกษา (เลขที่หนังสือ กค 0706/4501 - กค 0811/6268 )บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 5 เลขที่ 127 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


การสื่อสารยุคดิจิทัล