ช่างชุมชน

นวัตกรรมใหม่ ช่างชุมชน กับ การตลาดออนไลน์ (โดย ช.การช่าง และ NIA)


ช่างชุมชน


นวัตกรรมใหม่ของช่างชุมชน ใน โครงการที่เป็นความร่วมมือกันของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับทักษะ ช่างชุมชน ผ่าน นวัตกรรมใหม่ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยมีการฝึกอบรมในด้าน การตลาดออนไลน์ ด้วย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์


ช่างชุมชนครั้งแรกของไทย ที่เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมมือกัน กับ ชาวชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา ยกระดับช่างชุมชน ให้กลายเป็น ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ หรือ นวัตกร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนของตน กับ โครงการที่ชื่อว่า ” โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน ”

นวัตกรรมใหม่ คือ อะไรกันแน่ ?!

นวัตกรรม คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเสนอวิธีการใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากคำนิยามโดย อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford) ที่ว่า ” Make changes in something established, especially by introducing new methods, ideas, or products. “ เริ่มต้นจากความร่วมมือกันของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ National Innovation Agency : NIA เปิดรับสมัคร ช่างชุมชน ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ จากทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงาน นวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ทางการช่างที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เข้าประกวดเพื่อชิงทุนฯ กว่า 6 แสนบาท พร้อมโอกาสในการยกระดับสู่การเป็น ” นวัตกรช่างชุมชน ” ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์สู่การเป็นนวัตกรรมใหม่ระดับประเทศ ด้วยการให้คำปรึกษาและแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตลอดจนโอกาสรับทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐต่อไปสำหรับผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม ประกอบด้วย เครื่องเจาะดินนิวบอร์น, เรือรดน้ำอัตโนมัติ, จักรยานปีนต้นมะพร้าว, เครื่องอูดยุง, รถไถนั่งขับอีลุย, ตะบันน้ำถังแก๊ส, กาลักน้ำประปาภูเขา, เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์, เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูก และของเล่นไม้กลไกเคลื่อนไหว โดยทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาผลงานในเบื้องต้น พร้อมกับได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ การการตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผ่าน ช่องทางออนไลน์ทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม เวิร์คช็อป การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมช่างชุมชน แบบ 4 มิติ ( การออกแบบ, กลไกและวิศวกรรม, ต้นทุนราคา, การทำการตลาด )
ซึ่งแบ่งออกเป็น
1) การนำเสนอนวัตกรรมช่างชุมชน จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติของแต่ละนวัตกร
2) กิจกรรมเรียนรู้จากแรงบันดาลใจนวัตกรรมช่างชุมชนระดับโลก
3) กิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์จาก 4 มิติ การออกแบบ , กลไกและวิศวกรรม , ต้นทุนราคา , การทำการตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม
4) สรุปปัญหา โอกาส และแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของแต่ละชิ้นงาน
5) เรียนรู้โอกาสการต่อยอดนวัตกรรม และ แนวทางการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น NIA และ ITAPในส่วนของคำแนะนำและการให้ความรู้ด้านการตลาด และ การนำเสนอสินค้านวัตกรรม ทางโครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ มาเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับ ช่างชุมชน เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านกิจกรรมอบรม การตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผ่าน ช่องทางออนไลน์


รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมพบที่ปรึกษา โดยจะมีทีมวิศวกรอาสาจาก ช.การช่าง เป็นที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม อาจารย์จากภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม


จากนั้นจะมีการคัดเลือกนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุด 3 ผลงาน เพื่อเข้ารอบสุดท้าย ชิงทุนสนับสนุน ผลงานละ 1 แสนบาท พร้อมโอกาสในการรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ การนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การจัดการธุรกิจนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงาน ให้เป็นเลิศทั้งในด้านการตลาด การนำเสนอ ด้านประโยชน์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการใช้งาน โครงสร้าง คุณสมบัติรูปลักษณ์ ความสะดวกในการใช้งาน การบำรุงรักษา ฯลฯ จนได้เป็น นวัตกรรมต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ใช้งานในวงกว้าง เพื่อตอบโจทย์ การแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและสังคม ต่อไป


ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จาก โครงการฯ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ บริษัท ช. การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต จากรากฐานของประเทศไทย


“ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศล้วนมีทักษะในด้านนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มีศักยภาพ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนได้ ” ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


“ เราได้เห็นผลงานต่าง ๆ จากความคิดสร้างสรรค์และความสามารถคนไทยในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีทั้งศักยภาพ และมีโอกาสที่จะนำมาต่อยอด ขยายขีดสามารถจากการใช้แก้ปัญหาของพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้งานในบริบทที่กว้างขึ้น เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินทุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมให้แก่ช่างชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของ ช. การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและพัฒนาประเทศ ” ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)


“ ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆของทาง ช. การช่าง และ NIA ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพคนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างชุมชน ในด้านการเป็นนวัตกร นักประดิษฐ์ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้รับโอกาสดีๆในการต่อยอดให้สิ่งประดิษฐ์ระดับท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นสู่การเป็น นวัตกรรมใหม่ระดับประเทศ และ อาจจะเป็นได้ถึงในระดับโลกก็เป็นไปได้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดนวัตกรรมและการนำเสนอสินค้านวัตกรรมผ่านช่างทางออนไลน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยให้ สิ่งประดิษฐ์ในโครงการนี้ไปได้ไกลถึงระดับโลก ” อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล


ช่างชุมชน