วิทยากรด้าน AI

วิทยากรด้าน AI อบรม AI สอน AI ทั้ง Gemini, Claude, Perplexity, Copilot และ ChatGPT วิทยากร คนนี้เลย


วิทยากรด้าน AI


ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในแทบทุกอุตสาหกรรม รวมทั้ง การดำเนินชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ ธุรกิจ การศึกษา ไปจนถึง การบริการ ต่างๆ การเรียนรู้และเข้าใจ AI จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการก้าวทันโลกและพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัล

อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน การสอน และ อบรม AI หลากหลายประเภท อาทิ Gemini, Claude, Perplexity, Copilot และ ChatGPT อีกทั้ง Generative AI อื่นๆ อาจารย์แชมป์พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน AI ผ่านหลักสูตรอบรมที่ออกแบบมาอย่างเข้มข้นและครอบคลุม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานและการพัฒนาตนเอง

เราจะพาไปทำความรู้จักกับ วิทยากรด้าน AI ชื่อดังท่านนี้ และ หลักสูตรอบรม AI ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ รวมถึง ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ตลอดจนข้อมูลการติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม หากคุณพร้อมที่จะก้าวสู่โลกแห่ง AI การอบรมกับอาจารย์แชมป์จะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้วย AI ได้อย่างแน่นอน


วิทยากรด้าน AIประวัติและประสบการณ์ ของ วิทยากรด้าน AI ชื่อดัง


อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน AI ที่มีพื้นฐานความรู้อย่างลึกซึ้ง เพราะ จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Information and Communication Technology จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย อาจารย์แชมป์มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการประยุกต์ใช้ AI ในการทำการตลาดและธุรกิจ โดยเป็นเจ้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Best seller เรื่อง "AI Marketing เปลี่ยนเกมการตลาดของคุณ" ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน

ด้วยประสบการณ์การทำงานและการสอน AI มายาวนาน อาจารย์แชมป์ได้รับเชิญให้เป็น วิทยากรในหลักสูตรอบรมด้าน AI ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ หลักสูตร Content Marketing With AI, ทำการตลาดด้วย ChatGPT, ทำการตลาดด้วย Generative AI ในช่องทางออนไลน์, ยกระดับเอสเอ็มอีไทยด้วย Digital Marketing ในยุค AI และ ทำการตลาดด้วย Gen-AI ในสื่อสังคมออนไลน์ อาจารย์แชมป์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้าน AI ให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

นอกจากการสอนและอบรมแล้ว อาจารย์แชมป์ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดและพัฒนาธุรกิจ มีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้าน AI ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและสื่อต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ การประยุกต์ใช้ Generative AI ในการทำการตลาดและธุรกิจอีกด้วย

ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และผลงานที่โดดเด่น อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ จึงเป็นวิทยากรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน AI เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยากรด้าน AIหลักสูตร อบรม AI ที่วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ


อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ มีความเชี่ยวชาญในการสอนและ อบรม AI หลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการทำการตลาดและธุรกิจ หลักสูตรอบรมที่อาจารย์แชมป์มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ Gemini, Claude, Perplexity, Copilot และ ChatGPT ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยี AI ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและอนาคต

ภาพรวมของหลักสูตรอบรม AI ที่อาจารย์แชมป์เชี่ยวชาญ
- หลักสูตรอบรมครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของ Large Language Model (LLM), Generative AI ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ การตลาด
- เนื้อหาของหลักสูตรถูกออกแบบให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน
- หลักสูตรเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ AI และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน AI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น


ประโยชน์และความสำคัญของแต่ละค่ายของ Generative AI
- Gemini เก่งด้านช่วยในการสร้างและจัดการแคมเปญการตลาดแบบอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์
- Claude: เก่งด้านการใช้ภาษา ใช้ในการสร้างเนื้อหาและตอบคำถามลูกค้าแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
- Perplexity: เก่งด้านข้อมูลอ้างอิง ช่วยในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Copilot: เก่งด้านช่วยเขียนโค้ดและพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของนักพัฒนา
- ChatGPT: เก่งด้านการตอบคำถาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าและการทำการตลาด


เทคนิคการสอนและอบรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์แชมป์
- เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Hands-on Learning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันที
- ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างจริงในการอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบริบทและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้ดียิ่งขึ้น
- มีการแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับในการใช้ AI ในการทำการตลาดและธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เข้าอบรม


ตัวอย่างความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการอบรม
- ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- หลายองค์กรที่ส่งพนักงานเข้าอบรมกับอาจารย์แชมป์ ได้นำ AI มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรมหลายคนสามารถทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น หลังจากนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน


หลักสูตร อบรม AI และ ปัญญาประดิษฐ์ ที่อาจารย์แชมป์มีความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ด้าน AI เท่านั้น แต่ยังเน้นการประยุกต์ใช้ AI ในการทำการตลาดและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และเคล็ดลับในการใช้ AI เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และความก้าวหน้าในอาชีพการงานการอบรมเรื่อง ChatGPT วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ถือเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Gen-AI อย่าง ChatGPT ในการทำการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์แชมป์ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึกและเทคนิคการประยุกต์ใช้ ChatGPT ในบริบทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ChatGPT คือ เทคโนโลยี Generative AI หรือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหา ตอบคำถาม และ โต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำการตลาดและการให้บริการลูกค้า อาจารย์แชมป์จะแนะนำวิธีการใช้ ChatGPT ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

นอกจากนี้ วิทยากร AI อาจารย์แชมป์ ยังมีเทคนิคการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และ การใช้กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรง ในการทำการตลาดและธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้รับโอกาสในการฝึกใช้ ChatGPT ด้วยตนเอง เรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการอบรมกับอาจารย์แชมป์ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานและธุรกิจ

การเข้า อบรม ChatGPT กับ วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน AI และนำ ChatGPT มาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้ง เทคนิคการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์แชมป์ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอบรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน

ตัวอย่างหลักสูตร " ทำการตลาดด้วย ChatGPT " ที่ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้พัฒนาขึ้นนั้น เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมและตอบโจทย์การทำการตลาดในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของ AI และการเปรียบเทียบ ChatGPT กับ AI อื่น ๆ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ ChatGPT ในการวางกลยุทธ์การตลาด การสร้างคอนเทนต์ และการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้คำสั่ง (Prompts) ให้ ChatGPT ทำงานได้ตามต้องการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า การสร้างแบรนด์ และการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังจะได้เรียนรู้การสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, LINE, YouTube, TikTok และ Twitter(X) โดยใช้ ChatGPT ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น DALL-E 3 และ Copilot ในการสร้างภาพและวิดีโอที่น่าสนใจ

หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงกลยุทธ์การทำ Inbound Marketing ด้วย ChatGPT ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาได้ด้วยตนเอง ผ่านการสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า รวมถึงการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ผ่านการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Storytelling) เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว

การเชิญอาจารย์แชมป์มาเป็นวิทยากร AI ใน In-house ของบริษัท จะทำให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ได้ทันที อีกทั้งเนื้อหาของหลักสูตรยังสามารถปรับให้เข้ากับบริบทและความต้องการของบริษัทได้อย่างลงตัว ซึ่งจะช่วยให้การอบรมมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับบริษัทได้อย่างแท้จริง

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แชมป์ ร่วมกับเนื้อหาของหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัย การจัดอบรม "ทำการตลาดด้วย ChatGPT" ใน In-house ของบริษัท จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและจะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการทำการตลาดยุคใหม่อย่างแน่นอน อย่ารอช้า ติดต่ออาจารย์แชมป์เพื่อจัดอบรม AI ให้กับบริษัทของคุณวันนี้ และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ด้วยพลังของ ChatGPTวิทยากรด้าน AIทำไมควรเลือก อบรม AI กับ วิทยากร ท่านนี้


 • อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในด้าน AI โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ Gen-AI ในการทำ Marketing

 • เทคนิคการสอนของอาจารย์แชมป์เน้นการปฏิบัติจริง และ กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรง ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

 • หลักสูตรอบรมของอาจารย์แชมป์ครอบคลุม Gen AI หลากหลายค่าย ทั้ง Gemini, Claude, Perplexity, Copilot และ ChatGPT เป็นต้น

 • ผู้ที่ผ่านการอบรมกับอาจารย์แชมป์หลายคนประสบความสำเร็จในการนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและธุรกิจ


 • ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมและพัฒนาทักษะด้าน AI


 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ AI และการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในการทำการตลาดและธุรกิจ

 • สามารถนำความรู้และทักษะด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและธุรกิจได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 • มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เนื่องจาก AI เป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานปัจจุบัน

 • สามารถนำความรู้ด้าน AI ไปต่อยอดและขยายธุรกิจได้ในอนาคต เนื่องจาก AI มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ • การอบรมและพัฒนาทักษะ ด้าน AI กับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่าง อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งในแง่ของการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุม เทคนิคการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง และ ประสบการณ์ตรงของอาจารย์แชมป์ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในยุค AI นี้

  ติดต่อ อาจารย์แชมป์ วิทยากรด้าน AI ที่ 0631979894 หรือ ทักไลน์ @brandingchamp  วิทยากรด้าน AI